Vijesti

Katalog rezultata 2002.-2010.

22.12.2011

Kako je u tijeku deseta godina rada Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, odlučili smo široj javnosti putem ovog "Kataloga rezultata", prezentirati vidljive (Visibility) rezultate našeg rada i doprinosa obnovi i razvoju grada Vukovara.

Web gospodarski vodič grada Vukovara

10.09.2010

Kao jedna od mjera ulaganja u promidžbu gospodarstva grada Vukovara bilo je izdavanje Gospodarskog vodiča grada Vukovara kojim smo željeli poduzetnike grada Vukovara približiti regionalnom i nacionalnom tržištu Republike Hrvatske.