Upis na poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

Danas je neophodno ulagati u sebe i svoje znanje kako bi se što efikasnije nosili s globalnim promjenama u okruženju. Upravo je Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo (PSP) na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, koji djeluje već jedanaestu godinu, jedinstven studij koji nudi dinamičan i moderan akademski program koji pruža znanja i vještine te unapređuje poduzetnički potencijal.

Poslijediplomski studij Poduzetništvo trenutno upisuje 6. generaciju poslijediplomskog specijalističkog studija, 15. generaciju poslijediplomske razine obrazovanja iz poduzetništva.

Polaznici završetkom studija stječu titulu sveučilišnog specijalista ekonomije (univ.spec.oec.).

No od samog naziva, puno su važnije vještine, znanja, poznanstva i prijateljstva koje poslijediplomci stječu tijekom studija.

PSP predstavlja izazov i za studente i za predavače koji sudjeluju u izvođenju pojedinih kolegija na studiju. Razlog pokretanja studija 2000. godine bio je ponuditi netradicionalni akademski program koji će kombinirajući teoriju i praksu osposobiti i osnažiti ljude za proaktivno djelovanje i unošenje promjena u okruženje u kojem žive i rade.

Svojim programom i djelovanjem te rezultatima koje poslijediplomci ovog studija postižu u svojim karijerama – čini se da PSP ispunjava svoju misiju. Polaznici ovog studija dolaze iz različitih područja djelovanja – gospodarstva, kao vlasnici i menadžeri malih poduzeća, menadžeri i zaposlenici na svim razinama velikih poduzeća, lokalne uprave, profitnog i neprofitnog sektor. Zajednička karakteristika je želja, volja i ambicija za pomicanjem „ljestvice“ svog osobnog djelovanja i okruženja u kojem žive i rade na višu razinu.

Jedna od snaga studija su i njegovi predavači koji osim s osječkog sveučilišta, dolaze i sa svjetski poznatih američkih sveučilišta St. Louis, Ohio, Yale, britanskog Durham University, te sveučilišta iz Finske, Mađarske, Austrije i drugih zemalja.

Detaljne informacije o upisu na studij potražite na www.pspefos.hr ili nazovite na 031/224-467.

U prilogu se nalazi programska brošura u pdf. formatu.

U nastavku teksta pročitajte što o studiju i predmetima koje izvode misle neki od predavača…

Tim Baye, University of Wisconsin, SAD, Financijski menadžment

Studenti poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo su moji kupci i ja sam njima odgovoran. Mislim da me oni shvaćaju kada im kažem da smo partneri, jer oni su platili školarinu, a ja radim za organizaciju koja proizvodi edukaciju. To je proizvod koji su oni kupili. Kada se radi o edukaciji pokušavam imati na umu dvije stvari: prva je da njima treba iskustvo primjereno poslijediplomskim studentima i oni će ga dobiti, a drugo je da ono mora imati dovoljno visoku kvalitetu da zadovolji i premaši njihova očekivanja kako bi nastavili promovirati program, jer ovaj program uspijeva na promociji od-usta do- usta. Pokušavam pomoći studentima da shvate da je znanost o menadžmentu dobra ako se primjenjuje. Ona nije teoretska vježba. No, ovaj program vidim i kao alat za razvoj novih lidera. To kažem svakoj generaciji na prvom i zadnjem predavanju. Radi se o liderstvu u organizaciji, u osobnom životu i u zajednici.

Susan Skjei, PhD. Naropa University, SAD, Autentično liderstvo za poduzetnike

Poslijediplomski studij Poduzetništvo specifičan je i po velikom broju izbornih kolegija, od kojih se pojedini izvode samo na ovom studiju poput Business Intelligence, Franšiza, Konkurentnost… Jedan od takvih kolegija je i Autentično liderstvo koje predajem. Okruženje u kojem živimo danas izuzetno je kompleksno, neizvjesno i nesigurno i zahtjeva stalnu prilagodbu novim uvjetima. Cilj kolegija Autentično liderstvo je osposobiti pojedince da djeluju kao agenti promjene u svojim sredinama, da se lagano oslobađaju starih i neefikasnih načina rada, te stvaraju i spremno primjenjuju nove, bez obzira da li se radi o upravljanju vlastitim životom ili upravljanju organizacijom i ljudima u okviru nje. Kroz ovaj kolegij studenti razvijaju samo-svjesnost, razvoj komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i upravljanje promjenom.

Allan Gibb, PhD. Durham University, UK, Strategija rasta malih i srednjih poduzeća

Većina poduzetnika želi učiti o temama koje se vežu za sljedeću fazu razvoja njihovih poduzeća ili sljedeći poslovni problem koji će imati na bazi know-how i know-who. Oni žele konkretna znanja o tome kako pronaći kupce koji će plaćati, kako raditi istraživanje tržišta, kako organizirati odnose s javnošću, kako efektivnije pakirati svoj proizvod i tako dalje. Žele znati kako izabrati dobre ljude s kojima će raditi. Drugim riječima, poduzetnici ne žele općenite priče, trebaju znanje i programe koji se temelje na prodaji, trebaju konkretna znanja kako prepoznati priliku i riješiti stvarnu krizu. Ne znam puno poslovnih škola koje to dobro rade. Dakle, kada poučavate, empirijsko znanje mora biti dodano eksplicitnom znanju, stoga je i dobar učitelj poduzetništva onaj koji će omogućiti spajanje teorije s mnogo poduzetničkog iskustva. Upravo je to ono što ovaj studij nudi.

Mr.sc. Igor Medić, vanjski suradnik, Prepoznavanje poslovnih prilika

Moje iskustvo s PSP-om je traje od 1997. godine – prvo sam nekoliko godina čekao da krene studij, pa sam bio student prve generacije i sada sam predavač, stoga slobodno mogu reći da je PSP promijenio moj način razmišljanja i uvelike utjecao na moj osobni i poslovni život. Najveća konkurentska prednost ovog studija su ljudi koji su dio tima, bilo da se radi o predavačima ili o studentima, u kojem je normalno da su i studenti predavači, te da se praktična radna iskustva analiziraju u otvorenim diskusijama koje doprinose aktualnosti studija. Činjenica da naši studenti prelaze stotine kilometara kako bi postali dio PSP priče dovoljno govori o našem utjecaju na regiju i buduće poslovne kontakte kojima državne granice nisu prepreka. Inovativnost, kreativnost i odlučnost koje su naglašene na PSP-u daju nam neophodni poduzetnički “korak ispred”.

Doc. Dr. sc. Mirela Alpeza, Ekonomski fakultet u Osijeku, Business Intelligence

Biti predavač na PSP-u znači biti svjestan da su studenti koje imate pred sobom upravo došli s posla (predavanja se održavaju četvrtkom i petkom poslijepodne i subotom prijepodne) i „žrtvovali“ vrijeme provedeno s obitelji kako bi došli na predavanja i naučili nešto konkretno i korisno što im može pomoći da se bolje nose s izazovima sa kojima se u životu svakodnevno susreću. Znanja i informacije koje se nude na studiju, samim time, moraju biti konkretna, aktualna i praktično primjenjiva. Ova kombinacija teorije i prakse postiže se na različite načine i predstavlja način rada koji danas primjenjuju suvremeno koncipirani studiji poduzetništva u svijetu. Interakcija, sudjelovanje gostiju predavača iz prakse na predavanjima, analiza i rješavanje problema koji opisuju slučajevi iz poslovne prakse inozemnih i domaćih poduzeća, rad u timovima, rad na terenu – sve su to metode koje se primjenjuju na PSP-u.

U prilozima se nalazi brošura i natječaj za upis 6. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo (15. generacije poslijediplomske razine obrazovanja).