Javna rasprava o nacrtu Strategije VU 2020

Javna rasprava bit će otvorena od 21. veljače 2014. do 14. ožujka 2014. godine.

Nositelj izrade nacrta Strategije obnove i razvoje grada Vukovara 2014.-2020 (Strategija Vu 2020) je:
FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Svrha izrade nacrta Strategije VU 2020:

Temeljem čl. 5 Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara utvrđen je okvir za donošenje i realizaciju Strategije obnove i razvoja grada Vukovara.
Strategija obnove i razvoja grada Vukovara 2014.-2020. – Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: Strategija VU 2020) godine strateški je dokument koji slijedi smjernice regionalnog razvitka Republike Hrvatske i Europske Unije naznačene u strateškim dokumentima za razdoblje do 2020. godine i u Zakonu o regionalnom razvoju.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedina poglavlja u nacrtu Strategije, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja u javnoj raspravi koji možete preuzeti na www.fond-vukovar.hr

Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće biti uzete u razmatranje. Svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge isključivo na propisanom obrascu možete uputiti na adresu elektroničke pošte:

Po završetku procesa javne rasprave, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi biti će objavljeni na www.fond-vukovar.hr, kao i obrazloženja za one primjedbe i prijedloge koji eventualno neće biti prihvaćeni.