Javni poziv svim zainteresiranim subjektima radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020.

Temeljem članka 6. Pravilnika o načinu pripreme i izrade prijedloga Plana i Programa obnove i razvoja grada Vukovara, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020.

(Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara, za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2020.)

1. Predlagatelji projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020. (u daljnjem tekstu: Predlagatelji) mogu biti:
ministarstva, državna uprava, lokalna uprava i samouprava (županijska i gradska), Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatsko udruženje obrtnika, Udruženje obrtnika Vukovar; pravne i fizičke osobe; znanstvene, stručne, obrazovne, kulturne, športske i druge ustanove; udruge, grupe građana, građani i svi drugi subjekti.

2. Prijedlozi se zaprimaju za područja:

  • Prostorno uređenje, graditeljstvo, infrastrukturu, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
  • Gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam,
  • Društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura)
  • Zdravstvo i socijalna skrb
  • Obitelj i branitelji

3. Prijedlozi se podnose Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara, na unificiranom Obrascu za prijavu projekata, u pisanom (na adresu: Vukovar, J.J. Strossmayera 14a) i digitalnom obliku, uz predočenje svih podataka i dokumenata važnih za ocjenu prijedloga, obrazac je dostupan na www.fond-vukovar.hr.
Ukoliko je podnositelj prijedloga građanin, obraća se Povjerenstvu po području djelatnosti za koje je zainteresiran, s prijedlogom u pisanom obliku.

4. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana po objavi Javnog poziva (do 01.12.2013.)

5. Zaprimljene prijedloge Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara prosljeđuje na razmatranje Savjetu za obnovu i razvoj grada Vukovara, koji izrađuje konačne liste prijedloga po sadržaju, prioritetu i pripremljenosti.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara izrađuje Prijedlog Strategije na temelju konačnih lista prijedloga koje je izradio Savjet.

Predsjednica FORGV:
dr.sc. Ljiljana Blažević

Dokumentacija: