Katalog rezultata 2002.-2010.

Poseban Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojen je 2001. godine (NN broj 44/01). Zakonom su definirane poticajne mjere usmjerene prema područjima koja su stradala u Domovinskom ratu, a odnose se na mjere za ubrzanu obnovu i razvoj grada Vukovara i otklanjanje posljedica razaranja građevina i drugih posljedica nastalih tijekom Domovinskog rata. Riječ je o posebnom zakonu (lex specialis) koji vrijedi samo za grad Vukovar.

Temeljem istog zakona, Vlada RH je osnovala Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 29. siječnja 2002. godine.

Kako je u tijeku deseta godina rada Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, odlučili smo široj javnosti putem ovog "Kataloga rezultata", prezentirati vidljive (Visibility) rezultate našeg rada i doprinosa obnovi i razvoju grada Vukovara.