Obavijest korisnicima bespovratnih sredstava iz Programa sufinanciranja gospodarskih projekata u Vukovaru za 2019. godinu

Korisnici bespovratnih sredstava iz “Programa sufinanciranja gospodarskih projekata u Gradu Vukovaru 2019. godine“, koji su potpisali Ugovore o dodjeli bespovratne potpore u 2019. godini, a sukladno članku 5. potpisanog Ugovora dužni su podnjeti Završni izvještaj o provedbi projekta, čiji je sastavni dio i GFI za 2019. godinu.

Zbog nastupa posebnih okolnosati, a na temelju članka 34.a stavka 2. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20), ministar financija donio je 8. travnja Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN br. 43/20), koji je istoga dana stupio na snagu. Pravilnikom su određeni rokovi za dostavu Financijskoj agenciji bilance, računa dobiti i gubitka i dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, do 30. lipnja 2020. godine.

ukladno svemu navedenom, obavještavamo sve korisnike bespovratnih sredstava iz “Programa sufinanciranja gospodarskih projekata u Gradu Vukovaru 2019. godine” da Završne izvještaje o provedbi projekta mogu predati putem pošte ili putem e-maila: , a obzirom na produžene rokove predaje GFI za 2019. godinu, kao prilog Završnom izvještaju mogu priložiti GFI za 2018. godinu, a GFI za 2019. godinu su obvezni dostaviti najkasnije do 15.07.2020. godine.