Redoslijedna lista izabranih podnositelja zahtjeva za naknadu troškova školarine

Redoslijedna lista izabranih podnositelja zahtjeva koji ostvaruju pravo na naknadu troškova školarine za poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij:

Red.br. Ime i prezime Ukupan zbroj bodova
1. LJUBICA BAČIĆ 14,51
2. JASMINA ŠAHOVIĆ ŽABKA 14,50
3. BORKO JURČEVIĆ 14,39
4. TIJANA PAVLIČEK 14,18
5. JASNA KOLAR 14,17
6. IVAN PENAVA 14,16
7. SLAVICA JELINIĆ 13,85
8. SANJA ANĐELKOVIĆ 13,76
9. MARTINA PAVLIČEK 13,74
10. MARIO PETROVIĆ 13,71
11. MILICA ZEBEC 13,69
12. LJILJANA OGRIZOVIĆ 13,63
13. VLASTA ŠIBALIĆ 13,58
14. BOJANA JOVIČIĆ 13,49
15. MARINA VUKELIĆ 13,37
16. DARKO DIMIĆ 13,31
17. BRUNO ROCA 13,30
18. MARIJANA BALIĆ 13,30
19. TIHOMIR KOVAČ 13,28
20. MIRA MAJSTOROVIĆ 13,18
21. NEBOJŠA KOJIĆ 13,15
22. HRVOJE JANOCIK 13,14
23. MARIO JOVIČIĆ 13,14
24. ALEN JAKUMETOVIĆ 13,00
25. GORAN ANDRIJANIĆ 12,97
26. MARINA MASLAČ 12,94
27. MARIJANA VALENTAK 12,86
28. VLATKA VILHELM KULJOVSKI 12,83
29. LIDIJA KIŠ 12,79
30. MILJENKO ČAČIĆ 12,72
31. IVANA KATAVA MAROŠEVIĆ 12,38
32. DEJANA VARNICA 9,50
33. DUŠANKA MIŠČEVIĆ 8,92
34. NIKO ANĐIĆ 8,78
35. JASNA MATAK 8,76
36. DOMAGOJ VIDOSAVLJEVIĆ 8,68
37. JULIJANA ADAMOVIĆ ATANASOVSKI 8,61
38. DOLORES STIPANOVIĆ 8,60
39. SANJA DRŽAIĆ 8,59
40. IVANA ZELENKO 8,57
41. SAŠA LIJIĆ 8,45
42. LOVRO BABIĆ 8,27
43. ŽELJKA IVANKOVIĆ 8,27
44. MIRJANA UDOVČIĆ 8,26
45. BLANKA ZEČEVIĆ-GIGIĆ 8,13
46. TATJANA PERNARČIĆ 8,11
47. MARIO PEULIĆ 8,11
48. MLADEN DELIVUK 8,09
49. NATAŠA BEK 8,05
50. ADRIANA DŽINIĆ 7,73
51. SUZANA ČUČKOVIĆ 7,68
52. MARIO ŠPOLJARIĆ 7,58

Objavljeno dana 19. svibnja 2010. godine

U roku od 8 dana od dana objave redoslijedne liste podnositelji kojima nije prihvaćen zahtjev imaju pravo na podnošenje prigovora Fondu,
isključivo u slučaju pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta iz članaka 5. i 6. Pravilnika, i to u pisanom obliku.

Objavljena lista vezana je za Natječaj za dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2009/10